lu.se

Intranät

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Välkommen till intranätet för de Humanistiska och teologiska fakulteterna!

Inloggning

Fyll i LUCAT-identitet (utan @lu.se) som användarnamn och lösenord för att logga in.
Logga in

Support

Begär support från IT-enheten genom att eposta ITht.luse

Allmänt supporttelefonnummer: 222 32 30